Patientsikkerhed

Patientsikkerhed er vores fokus

Alle vores produkter gennemgår grundige overvågnings- og evalueringsprocesser i alle faser af en medicins livscyklus.

Vores afdeling for lægemiddelovervågning er ansvarlige for at overvåge, identificere, analysere og rapportere potentielle risici forbundet med brugen af et lægemiddel eller medicinsk udstyr fra Teva.

Teva tager alle forholdsregler for at sikre sine produkters sikkerhed.

Du kan læse Tevas datafortrolighedspolitik her.

Vores afdeling for lægemiddelovervågning:

 • Tager aktiv del i undersøgelserne på efterforskningsstadiet, overvåger sikkerheden for lægemidler til klinisk brug ved at indsamle bivirkninger
 • Vedligeholder en avanceret database med alle rapporterede bivirkninger, der bruges til effektiv indsamling, vurdering og forebyggelse af utilsigtede hændelser
 • Gennemgår aktivt og rapporterer til tilsynsmyndigheder om bivirkninger rapporteret af patienter, deres pårørende eller ansatte i sundhedssektoren
 • Bruger avancerede teknikker, dataanalyser og klinisk bedømmelse for at vurdere muligheden for en ny risiko, når et lægemiddel bliver markedsført
 • Bliver til stadighed overvåget af tilsynsmyndigheder
 • Engagerer eksterne rådgivende udvalg til sikring af patientsikkerheden

Sådan indsamler vi sikkerhedsdata

Når et lægemiddel er blevet frigivet på markedet, kan læger, patienter, sundhedsteam og andre pårørende anmelde bivirkninger og sikkerhedsproblemer. Alle vores medarbejdere deltager i træning af lægemiddelovervågning for at sikre effektiv indsamling af sikkerhedsdata inden for vores organisation.

Derudover tager vi aktive foranstaltninger for at analysere alle indsamlede sikkerhedsdata:

 • Signaldetektion - En regelmæssig revision, hvorved sikkerhedsprofilen for hvert produkt bliver analyseret og vurderet for at identificere eventuelle mulige nye sikkerhedsspørgsmål
 • Periodisk sikkerhedsindberetning - En omfattende rapport forelægges myndighederne, og den indeholder sikkerhedsdata og analyse af risiko-fordelsprofilen
 • Risikostyringsplan - Baseret på et bestemt produkts sikkerhedsprofil foreslår Teva yderligere aktiviteter for at overvåge, minimere eller forhindre identificerede og mulige risici og utilsigtede hændelser

Lægemiddelsikkerhed og dig

Medicin kan hjælpe dig med at få det godt, undgå sygdom eller reducere symptomer forbundet med en sygdom. Ved at lære mere om passende og sikker anvendelse af et lægemiddel, dets fordele og potentielle bivirkninger bliver du en aktiv deltager i drøftelserne med dit sundhedsplejeteam.

Der er mange måder at blive en velinformeret patient på:

 • Spørg din læge om, hvad du kan forvente af din medicin: Hvilke bivirkninger der kan forekomme, om der vil være behov for opfølgning, test eller kontrol, og hvornår du kan forvente en forbedring
 • Læs indlægssedlen, og følg instruktionerne. Være opmærksom på advarsler om alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. Bemærk instruktioner om blanding af lægemidler, og undgå visse interaktioner, mens du bruger dem.
 • Kend din medicin - Kend navne og doser for alle de lægemidler, du tager, og de problemer, de behandler
 • Husk din sundhedspleje historik - Informer din læge om tidligere allergier, overfølsomhed eller bivirkninger, du har oplevet
 • Følg tids- og doseringsanvisningerne på din recept - Kontakt din læge, hvis du er i tvivl eller er bekymret
 • Holde styr på et lægemiddels virkninger på din krop og sind. Nedskriv alle ændringer, og konsulter din læge

Spørgsmål?

Vedrørende ofte stillede spørgsmål om patientmedicinering/generisk medicin, læs venligst nærmere på denne side.

Patient uddannelsesmateriale

Materiale for sundhedspersonale

Del denne side: