Patient repræsentation

Man drinking at the beach

Vi tror på værdien af relationer til at udvikle en dybere forståelse af patientens behov

Patient repræsentation

Fordi vi tror på værdien af vores relationer med patientorganisationer, arbejder vi hårdt på at udvikle en dybere forståelse for patientens behov og integrere disse indsigter i hele vores organisation. På denne måde skaber vi gennemsigtige partnerskaber, der er centrale for vores arbejde for at støtte patienter og deres pårørende på rejsen til bedre sundhed og et gladere liv.

Tevas vejledende principper for involvering i patientorganisationer:

Etisk adfærd & integritet

Tevas personale forventes at opretholde de højeste standarder for integritet i deres relationer med patientorganisationer.

Gennemsigtighed

Teva vil være åben og gennemsigtig med hensyn til relationer med patientorganisationer.

Teva vil offentliggøre finansiel støtte og væsentlig ikke-finansiel støtte til patientorganisationer. Yderligere, kan patientorganisationer offentliggøre Tevas støtte til deres programmer, som de skønner det hensigtsmæssigt. Tevas globale politik om involvering af patientorganisationer er tilgængelig for patientgrupper.

Gensidige fordele

Tevas støtte til patientorganisationer er fokuseret på at forbedre velfærden for patienter, familier og pårørende. Enhver aktivitet, der udføres med patientorganisationer skal klart udvise fordele for de patienter, hvis interesser patientgrupperne repræsenterer.

Vellykkede partnerskaber mellem patientorganisationer og Teva skal være til gensidig fordel for begge organisationer. Derfor vil Teva søge at bygge gensidigt gavnlige forhold til patientorganisationer i områder, hvor der er tilpasning omkring målsætninger og prioriteter.

Uafhængighed

En patientorganisation i partnerskab med Teva må ikke få sin uafhængighed kompromitteret, eller den må heller ikke opfattes som kompromitteret, og patientorganisationer bevarer retten til offentligt at tage afstand fra virksomhedens indstillinger.

Overensstemmelse

Alle samspil mellem virksomhedens personale (og dens repræsentanter) og patientorganisationer skal være i overensstemmelse med alle offentlige regler, bestemmelser og retningslinjer samt med alle gældende Teva-politikker.

Ingen kampagner

Teva må ikke bruge interaktioner og relationer med patientorganisationer til at fremme sine produkter eller øge kommerciel bevidsthed om sine produkter undtagen i lande, der tillader direkte reklame til forbrugeren, og kun når det foretages i overensstemmelse med alle gældende love og Teva-politikker vedrørende produktmarkedsføring.