Tilgængelighedsordninger hos Teva

Teva gør sit bedste og investerer mange ressourcer for at give alle vores klienter en lige, værdig, tilgængelig og professionel service. I overensstemmelse med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, investeres der en betydelig indsats og betydelige ressourcer i at foretage de nødvendige tilgængelighedsjusteringer, der gør det muligt for en handicappet at modtage de tjenester, der leveres til alle klienter, på en uafhængig og retfærdig måde.

Bygningstilgængelighedsordninger:

Vores firmakontorer er ikke åbne for offentligheden. Det er muligt at kontakte os via vores digitale kanaler. Derudover er alle vores netsteder fuldt tilgængelige i henhold til loven.

Tilgængelig kundeservice:

Du kan kontakte os via oplysningerne på siden "kontakt os" på dette netsted eller ved hjælp af e-mailadressen nedenfor info@tevapharm.dk

Tilgængelighed på vores netsted:

Et tilgængeligt netsted er et, der giver mennesker med handicap såvel som ældre mulighed for at søge lige så effektivt som andre brugere og nyde netstedet på samme niveau. Omkring 20 til 25 procent af befolkningen har problemer med brugen af internettet og kan drage fordel af mere tilgængeligt netindhold ifølge en undersøgelse fra 2003 administreret af Microsoft.

Teva tror på og arbejder for at fremme lige muligheder på internettet for mennesker med forskellige handicap og personer, der bruger hjælpemidler til brug af en computer.

Oplysninger om netstedets tilgængelighed:

Dette netsted opfylder kravene i retningslinjerne for netindholdets tilgængelighed (WCAG) 2.1 for tilgængelighed af internetindhold på AA-niveau og internationalt dokument 0.

Nettest kontrollerede for den højeste kompatibilitet med en Chrome-netlæser.

Netstedet giver en semantisk struktur til hjælpeteknologier og understøtter et brugerdefineret tastaturbrugsmønster med piletasterne, enter og esc for at afslutte menuer og vinduer.

Netstedet er periodisk optimeret til visning i almindelige netlæsere og ved brug af mobiltelefoner.

For at få den bedste netlæseroplevelse med skærmlæsningssoftware anbefaler vi at bruge den nyeste NVDA-software.

Dokumenter eller videoer, der blev overført til netstedet inden oktober 2017, er muligvis ikke fuldt tilgængelige. Hvis du støder på et sådant dokument eller en video, kan du kontakte tilgængelighedskoordinatoren, og vi sørger for at gøre oplysningerne tilgængelige.

Tilgængeligt format – firmaet giver sine klienter mulighed for at få information i tilgængelige formater. Tilgængeligheden af information er gratis og er beregnet til mennesker med handicap. Forespørgsler om tilgængelighed og information kan rettes til firmaets tilgængelighedskoordinator, hvis detaljer vises længere nede i denne tilgængelighedserklæring.

Rådgivning om tilgængelighed leveres af A2Z Accessibility and Internet Marketing

Anmodninger om tilgængelighed og forslag til forbedringer af tilgængelighed

Det skal bemærkes, at vi fortsætter vores bestræbelser på at forbedre firmaets tilgængelighed som en del af vores bestræbelse på at gøre det muligt for hele befolkningen, herunder handicappede, at modtage den mest tilgængelige service.

Hvis du støder på tilgængelighedsproblemer eller funktionsfejl, vil det glæde os, hvis du giver os besked, og vi vil gøre alt for at finde en passende løsning til dig og løse fejlen så hurtigt som muligt.

Kontakt tilgængelighedskoordinatoren hos Teva:

E-mail: Rina.Gargi-Heinsdorf@teva.co.il

Offentliggørelse af tilgængelighedserklæringen:

Tilgængelighedserklæringen blev opdateret den: 1. september 2020