Vores kerneværdier

Vores Kernevaerdier

Hvad vi gør hver dag, spiller en rolle

Vi anvender lidenskab og engagement til forbedring af sundheden. Vores kultur handler ikke kun om, hvad vi gør, men også om hvordan vi gør det.

Forbedring af sundhed, og få mennesker til at føle sig bedre tilpas

Vores værdier udtrykker det, vi tror på, de repræsenterer det bedste i os, og de styrer os i alt, hvad vi gør. Vores mission og værdier blev afdækket af vores folk. De udviklede sig fra historier, der demonstrerer vores særlige ånd og kultur, og de repræsenterer de kvaliteter, der gør os unikke.

Tevas mission er at være en global leder inden for generiske og biofarmaceutiske produkter, der forbedrer patienternes liv.
Det tilfører mening til alt, hvad vi gør, og det er grunden til, at vi kommer på arbejde hver morgen. Det handler om os, Tevas folk, der anvender vores dedikation, evner og færdigheder samt vores lidenskab og menneskelige element til at skabe bedre dage og bedre sundhed for millioner af mennesker på verdensplan. Vores mission og værdier styrer os for at sikre, at I - vores patienter, vores kunder, vores kolleger og vores lokalsamfund - er kernen i enhver beslutning, vi træffer.

Vi viser vejen frem 

Vi viser vejen frem

Vi stræber efter at være førende inden for branchen og et topmærke i et konstant skiftende miljø. Vi er lidenskabelige med at være først på markedet og realisere muligheder. Vi tror, at lederskab sker med og gennem mennesker. 

Fokus og ansvarlighed

Fokus og ansvarlighed

Vi er fokuseret i alt, hvad vi foretager os. Vi definerer klare mål og koncentrerer vores indsats, opmærksomhed og energi mod at opfylde dem. Vi gør, hvad vi siger, og vi holder os ansvarlige for vores handlinger og resultater. 

Få det gjort sammen

Få det gjort sammen

Vi arbejder alle for en virksomhed, Teva. Ved at arbejde sammen mere effektivt, i tæt samarbejde og tilpasning realiserer vi vores fulde potentiale og fremmer vores succes. 

Innovation, hvor vi skaber værdi 

Innovation, hvor vi skaber værdi 

Vi laver nyskabelse for at skabe værdi for patienter, vores partnere i sundhedssystemet og vores interessenter. Vi søger konstant efter originale og bedre måder at udmærke os på, og skaber løsninger til nuværende og fremtidige uopfyldte behov.

Omsorg 

Omsorg

Vi drager omsorg. Vi drager omsorg for velbefindende hos vores patienter, plejepersonale og de lokalsamfund, vi kommer i berøring med. Vi drager omsorg for vores kolleger og skaber et respektfuldt, mangeartet og inkluderende arbejdsmiljø.

Vi gør vores familier stolte 

Vi gør vores familier stolte 

Teva forbedrer sundheden og bidrager til menneskers velbefindende hver eneste dag. Det gør vi ved at handle med integritet og ved at opretholde den højeste standard for kvalitet, etik og overensstemmelse.