Tevas sociale indvirkningsrapport

Skab forbindelser til menneskers sundhed og vores verden: Tevas 2021 ESG-rapport

Teva bringer kvalitetsmedicin inden for rækkevidde for næsten 200 millioner mennesker hver dag, og med mere end 37.000 ansatte i 60 lande er vores indflydelse på verden endnu større. Vores ESG-strategi guider, hvordan vi fremmer sundhed og lighed, minimerer vores indvirkning på planeten og dedikerer os til kvalitet, etik og gennemsigtighed. Det driver os til at være ansvarlige i alt, hvad vi gør - at erkende sammenhængen mellem handlinger og vores indflydelse. Her er et kig på, hvordan dette kom til live i 2021.

 

At få vores medicin til dem, der har brug for det

Vores store portefølje af generisk kvalitetsmedicin til overkommelig pris gør Teva til en integreret del af folk, der får adgang til de behandlinger, de har brug for. I 2021 leverede vi 60 % af behandlingerne på WHO’s liste over essentielle lægemidler og havde 585 markedsføringstilladelser godkendt i lav- og mellem indkomstlande for at hjælpe med at få vores medicin til flere mennesker, der har brug for dem. Til dato har vi også lanceret fire ”adgang-til-medicin” programmer – ud af de otte, vi har forpligtet os til i 2025 – for at nå ud til sårbare befolkningsgrupper, herunder børn med kræft og blodsygdomme i Afrika syd for Sahara. Vi donerede også medicin til en værdi af $487 millioner til patienter i nød i 2021 og leverede produkter til en værdi af næsten $55 millioner som reaktion på katastrofer rundt om i verden.

 

Hjælper vores folk med at trives

Vi fremmer en kultur, hvor medarbejderne føler sig inkluderet og værdsat - forbundet af en fælles passion for at forbedre liv. I 2021 trænede vi mere end 90 % af medarbejderne i at fremme en inkluderende kultur. Vi øgede også antallet af kvinder i ledende og ledende stillinger med 1,8 %.

  

At passe på den verden, vi lever i

Miljøet kan have varige effekter på fysisk og mentalt velvære - og beskyttelse af vores planet vil til gengæld beskytte menneskers sundhed. Med 53 produktionsfaciliteter og 25 R&D-steder kan enhver ændring i, hvordan vi opererer, have stor indflydelse. Siden 2019 har vi reduceret vores mål 1 og 2 for drivhusgasemissioner med 13 %, mere end halvdelen af vores 2025-mål. Siden 2020 har vi reduceret vores mål 3 drivhusgasemissioner med 5 % (20 % af 2030-målet), øget andelen af energi fra vedvarende kilder med 4 % (til 33 % i alt) og forbedret energieffektiviteten med 6 %. Vi opfyldte også vores Antimicrobial Resistance (AMR) Industry Alliance-forpligtelse til at minimere antimikrobielle udledninger ved at færdiggøre vores vurdering af alle Teva-steder, der håndterer lægemiddelprodukter, forud for vores 2030-forpligtelse.

 

Styrkelse af kvalitet, etik og gennemsigtighed som en del af vores identitet

De valg, vi træffer, påvirker mennesker hver dag. Vores kultur for overholdelse og etik guider os i at drive forretning på den rigtige måde, overholde alle love og fremme relationer bygget på tillid. Sidste år uddannede vi mere end 20.000 medarbejdere (99,6 % af de ansatte som var udvalgt til denne træning) i etik, fordi ansvarlig drift er ikke til forhandling. Vi offentliggjorde tre nye erklæringer om Tevas holdning til risikostyring, patientsikkerhed og ansvarlig forsyningskæde – hvilket hjælper os med at opretholde de højeste standarder om nøgleproblemer, der påvirker vores forretning og samfund.

 

ESG er alles opgave hos Teva

I 2021 koblede vi ESG yderligere sammen med vores forretnings- og finansielle strategi. Vi styrkede vores ESG-struktur og satte 13 mål relateret til adgang til medicin, etisk kultur, miljø og ansvarlig forsyningskæde for at holde os ansvarlige for at gøre målbare fremskridt. Vi har udstedt en bæredygtighedsrelateret obligation på 5 milliarder dollars, den største af sin slags på det tidspunkt, den blev udstedt, hvilket giver os mulighed for at rejse kapital, samtidig med at vi lover at levere på ESG-mål.

Vores virksomhed er i sagens natur forbundet med et ansvar over for verden omkring os og de mennesker, vi deler den med. Vi tager denne rolle alvorligt og vil fortsætte med at dele, hvordan vi gør det – som vi gør i vores 2021 ESG-rapport.

Link til 2021 ESG-rapport på www.tevapharm.com 

  

NPS-DK-00014         Maj 2022

Del denne side: