DATABESKYTTELSES- OG COOKIE-ERKLÆRING

Denne databeskyttelses- og cookie-erklæring ("Erklæring") er udarbejdet af Teva Pharmaceutical Industries Ltd. og Teva Denmark. Du kan se en liste over alle tilknyttede Teva-selskaber på følgende hjemmeside: http://www.tevapharm.com. Teva omtales i denne erklæring som "vi", "os" og "vores".

Anvendelsesområdet af denne erklæring

Denne erklæring beskriver, hvordan vi bruger dine personoplysninger og dine databeskyttelsesrettigheder, herunder en rettighed til at gøre indsigelse mod dele af den behandling, som vi udfører.

Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem, i afsnittet "Sådan opbevarer vi dine oplysninger og dine rettigheder".

Denne erklæring gælder for personoplysninger, som vi indsamler via: "Hjemmesider" og "Telefon". Vi behandler dine personoplysninger, når du besøger eller bruger vores hjemmesider (hver især benævnt et "hjemmeside") eller ringer til os.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider, som vi ikke har kontrol over. Teva er ikke ansvarlig for andre hjemmesiders databeskyttelsespolitikker eller -praksisser. Vi kan også tilvejebringe links til andre hjemmesider, der drives af Teva eller Tevas tilknyttede selskaber, som drives i henhold til særskilte databeskyttelsespolitikker. Hvis du tilgår disse hjemmesider via vores hjemmesider, bør du gennemgå de pågældende hjemmesiders databeskyttelsespolitikker, således at du forstår, hvordan de indsamler, bruger og deler dine oplysninger.

Kontrol af interessekonflikter

Vi vil behandle dine personoplysninger, hvis en af vores medarbejdere har oplyst en potentiel interessekonflikt (dvs. enhver situation, hvor personlige, sociale, økonomiske, politiske eller andre interesser prioriteres højere end Tevas interesser), der vedrører dig.

Din rolle som sundhedsmedarbejder

 • Teva indsamler oplysninger om sundhedspersonale, når du interagerer med os eller vores repræsentanter.

 • Teva indsamler også personoplysninger fra en række tredjepartskilder, specielt fra offentligt tilgængelige kilder såsom offentlige registre over sundhedspersonale, offentliggjorte tidsskrifter og materialer fra arrangementer, samt fra hjemmesider tilhørende sundhedspersonale eller deres arbejdsgivere.

 • Teva indsamler og behandler kun sådanne offentligt tilgængelige oplysninger i det omfang, at formålene med en sådan indsamling og behandling er forenelige med og svarer til de oprindelige formål, hvortil de pågældende oplysninger blev gjort offentligt tilgængelige.

 • Teva bruger især også oplysninger fra tredjepartsudbydere til at forbedre sin egen viden om sundhedssektoren.

 • Disse oplysninger omfatter oplysninger om din(e) rolle(r), dine kvalifikationer, dit speciale, din arbejdsgiver, din erfaring, dine publikationer samt andre oplysninger relateret til dit erhverv.

Kontrol af leverandører

Når du arbejder for Teva som leverandør, eller du er en medarbejder hos en Teva-leverandør, behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, personnummer, faglige kontakter, bankkontooplysninger samt andre relaterede oplysninger og økonomiske oplysninger.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi behandler de personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med vores hjemmesider, til følgende formål:

 • Med dit samtykke:
  • til at give dig oplysninger om Tevas forretningsaktiviteter, produkter eller tjenester i direkte markedsføringsmeddelelser via e-mail, og
  • til at placere cookies og lignende teknologier, som beskrevet i afsnittet "Cookies og relaterede sporingsteknologier" nedenfor.
 • til at give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser, især:
  • til at besvare dine forespørgsler eller anden korrespondance, som du har indsendt gennem hjemmesider.
  • til at analysere brugen af ​​vores hjemmesider for løbende at forbedre indhold og måle ydeevne, og
  • til at optimere og tilpasse brugen af vores hjemmesider og vores kommunikation med dig.

Hvis kontrol af interessekonflikter er relevant for dig, vil vi behandle dine personoplysninger:

 • for at give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser, især:
  • for at foretage kontroller af interessekonflikter og vurderinger, hvis du er blevet identificeret af en Teva-medarbejder i forbindelse med en potentiel interessekonflikt med Teva og føre optegnelser over dette, og
  • for at træffe passende foranstaltninger for at afhjælpe interessekonflikter.

Hvis du er en sundhedsmedarbejder, vil vi også behandle dine personoplysninger:

 • med dit samtykke, hvis påkrævet ved lov, for at kontakte dig eller på anden måde give dig oplysninger vedrørende Teva-produkter eller -begivenheder.
 • for at give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser, især:
  • for at udvikle og opretholde vores forhold til dig og for bedre at forstå sundhedssektoren, undtagen hvor samtykke er påkrævet ved lov, for at kontakte dig eller på anden måde give dig oplysninger om Teva-produkter eller -begivenheder,
  • for at skræddersy vores meddelelser til dig baseret på din ekspertise og faglige interesser,
  • for at analysere din brug af vores hjemmesider, dine interesser og erfaring, og indsamle oplysninger i forbindelse med eventuelle opkald eller besøg fra vores repræsentanter,
  • for at udføre og følge op på træning, informations- og kommunikationshandlinger, fx invitere dig til symposier, kongresser, seminarer, debatter og udføre markedsundersøgelser, videnskabeligt samarbejde eller forskning,
  • før vi indgår en kontrakt med dig om eventuelle personlige tjenester, kontrollere, at din faglige ekspertise og erfaring matcher vores identificerede behov for den pågældende tjeneste (dette er en juridisk forpligtelse i nogle tilfælde), og
  • for at vurdere de køb, du har foretaget, og andre oplysninger, der indsamles fra dig, herunder dine markedsføringspræferencer og hvordan du browser på vores relevante hjemmesider (kun hvis relevant).
 • for at overholde vores juridiske forpligtelser:
  • før vi indgår en kontrakt med dig om eventuelle personlige tjenester, kontrollere, at din faglige ekspertise og erfaring matcher vores identificerede behov for den pågældende tjeneste.

hvis vi indgår en kontrakt med dig, for at opfylde kontrakten, især:

 • for at opfylde enhver af ​​vores forpligtelser over for dig i henhold til en sådan kontrakt, såsom at administrere dine ordrer og foretage betalinger til dig, og
 • for at håndtere ordrer, spørgsmål og klager vedrørende produkter, hvis du har afgivet ordrer, stillet spørgsmål eller indsendt klager.

Hvis du er en leverandør eller medarbejder hos en leverandør, behandler vi dine personoplysninger:

 • for at opfylde vores kontrakt med dig, herunder arrangere betaling for leveringen af ​​dine tjenester.
 • for at give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser, især:
  • for at administrere vores forretningsforhold til dig/din arbejdsgiver,
  • for at planlægge, udføre og overvåge forretningsaktiviteter og vores leverandørkontrakter,
  • for at udføre markedsundersøgelser,
  • for at undersøge påstande om utilbørlig adfærd, og
  • for at udføre due diligence-vurderinger i forbindelse med Tevas forretningsaktiviteter i tilfælde af fusioner og opkøb.

Vi behandler også generelt personoplysninger:

 • med dit samtykke som beskrevet i eventuelt samtykke, som vi anmoder dig om,
 • for at håndtere eventuelle spørgsmål eller klager, som du måtte have om Teva eller Teva-personale (dette er i vores legitime interesser),
 • for at opfylde juridiske (herunder vores skatte- og regnskabsforpligtelser), forskriftsmæssige, lægemiddelovervågnings- og overholdelsesmæssige krav, især for at svare på anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder,
 • for at overholde alle juridiske og selvregulerende forpligtelser, herunder gennemsigtigheds- og offentliggørelsesforpligtelser eller anti-gaveforpligtelser (dette kan enten være i vores legitime interesse eller en juridisk forpligtelse),
 • for at administrere og svare på anmodninger vedrørende medicinske oplysninger (dette kan enten være i vores legitime interesse eller en juridisk forpligtelse), og
 • for at bruge oplysninger i forbindelse med tvistbilæggelse, retskrav, overholdelsesmæssige, forskriftsmæssige og undersøgelsesmæssige formål, som Teva finder nødvendigt (herunder videregivelse af sådanne oplysninger i forbindelse med retstvister eller retssager) (dette kan enten være i vores legitime interesse eller en juridisk forpligtelse).

Hvis vi indsamler personoplysninger for at opfylde vores kontrakt med dig eller overholde vores juridiske forpligtelser, er dette obligatorisk, og vi vil ikke kunne opfylde kontrakten, eller vi kan blive forhindret i at overholde vores juridiske forpligtelser over for dig eller tredjeparter (såsom obligatorisk rapportering, skat og regnskabsfremlæggelse), uden disse oplysninger.

I alle andre tilfælde er tilvejebringelse af de anmodede personoplysninger valgfrit, men det kan påvirke din evne til at modtage visse tjenester eller deltage i visse aktiviteter, hvis oplysningerne er nødvendige til disse formål.

Legitime interesser

Du kan finde flere oplysninger om Tevas afvejning af legitime interesser ved at kontakte os på adresserne angivet i afsnittet "Dine rettigheder" nedenfor.

Deling af dine personoplysninger

Teva videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (i alle tilfælde, kun når det er nødvendigt for at udføre deres funktioner):

 • vores personale (herunder medarbejdere og eksterne konsulenter), professionelle rådgivere og agenter,
 • andre funktioner og selskaber i Teva-koncernen over hele verden, såsom Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. i Israel, Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Teva Croatia (PLIVA HRVATSKA), Teva Romania og Teva Pharmaceuticals USA Ltd, som leverer it-support, it-hosting og andre koncerntjenester såsom HR, økonomi og anden support,
 • tredjepartstjenesteudbydere, der behandler dine personoplysninger på vegne af Teva, og som er bundet af kontraktlige forpligtelser til at holde dine personoplysninger fortrolige og sikre, såsom: it-support, hosting af hjemmesider, CRM-hosting, begivenhedsadministration og analyseudbydere,
 • it-support, hosting af hjemmesider, CRM-hosting, begivenhedsadministration og analyseudbydere,
 • i tilfælde af leverandører og leverandørpersonales personoplysninger, administrative, rådgivende og logistiske supporttjenesteudbydere, investeringsselskaber med henblik på administration af ydelser og træningsudbydere,
 • forespørgsel og anden databasehosting og support, forskellige HR-, rejse- og administrations tjenester.
 • offentlige myndigheder (herunder skattemyndigheder), tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder, hvis påkrævet til de ovenfor angivne formål, hvis påkrævet ved lov, eller hvis påkrævet til den juridiske beskyttelse af vores legitime interesser i overholdelse af gældende love.

hvis du er en sundhedsmedarbejder, relevante tilsynsmyndigheder såsom EMA og farmaceutiske selvregulerende organer såsom EFPIA, vores tredjepartskilder til personoplysninger, hvis vi skal bekræfte og har accepteret at hjælpe dem med oplysningernes nøjagtighed (f.eks. hvis du er en sundhedsmedarbejder, kan vi dele personoplysninger med vores tredjepartskilder, hvis vi bliver opmærksomme på, at du er flyttet til en ny rolle), i forbindelse med udførelsen af vores forhold, beskyttelsen af vores legitime interesser eller overholdelse af vores juridiske forpligtelser, kan vi videregive dine personoplysninger til tjenesteudbydere såsom banker, posttjenesteudbydere, advokater, revisorer, osv.

Når vi interagerer med sådanne udbydere, kræver vi, at de stringent overholder alle gældende databeskyttelsesregler og -love, samt de specifikke regler, der gælder for deres aktiviteter og beskyttelsen af de oplysninger, som de behandler, i løbet af en sådan aktivitet, hvis virksomheden sælges eller integreres med en anden virksomhed, vores potentielle rådgivere, eventuel potentiel købers rådgivere og eventuelle nye ejere af virksomheden og tredjeparter (og deres rådgivere), som vi fusionerer med eller erhverver i fremtiden.

Teva hverken sælger, udlejer eller distribuerer eller gør eventuelle personoplysninger kommercielt tilgængelige for eventuel tredjepart under nogen omstændigheder.

Cookies og relaterede sporingsteknologier

Brug af cookies på hjemmesiden

Teva bruger cookies til at indsamle oplysninger om dig og opbevare dine onlinepræferencer. Cookies er tekstfiler, der indeholder små mængder af oplysninger, som downloades til din enhed, når du besøger en hjemmeside. Cookies sendes derefter tilbage til hjemmesiden, når du vender tilbage til den: dette er nyttigt, fordi det giver hjemmesiden mulighed for at genkende din enhed. Hvis du vil vide mere om cookies, bedes du besøge www.allaboutcookies.org

Hvis du vil slette eventuelle cookies, der allerede er på din computer, henvises der til hjælpe- og supportområdet i din internetbrowser for anvisninger i, hvordan du finder filen eller mappen, der opbevarer cookies. Oplysninger om sletning af eller kontrol over cookies er også tilgængelige på www.allaboutcookies.org.

Bemærk, at du ved at slette vores cookies (eller deaktivere fremtidige cookies) muligvis ikke vil kunne få adgang til visse områder eller funktioner på hjemmesiden.

Teva bruger følgende kategorier af cookies på hjemmesiden:

Kategori 1: Strengt nødvendige cookies

Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere og ikke kan slukkes i vores systemer. De angives normalt kun som svar på handlinger, som du har foretaget, og som udgør en anmodning om tjenester, f.eks. Du kan indstille din browser til at blokere eller advare dig om disse cookies, men nogle dele af webstedet vil så ikke fungerer.

Kategori 2: Præstationscookies

Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan folk bruger hjemmesiden. Vi bruger fx disse cookies til at hjælpe os med at forstå, hvordan kunder ankommer til hjemmesiden, browser på eller bruger hjemmesiden, samt til at fremhæve områder, hvor vi kan forbedre os, såsom navigation, brugeroplevelse og markedsføringskampagner. De indsamlede oplysninger bruges kun til at forbedre hjemmesidens funktion. Vi bruger fx Google Analytics til bedre at forstå, hvordan kunderne bruger hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker, at Google Analytics bruges i din browser, kan du installere denne Google-tilføjelse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_GB.

Kategori 3: Funktionalitetscookies

Disse cookies er indstillet til at forbedre funktionaliteten og personaliseringen på sitet. Disse cookies husker valg, som du foretager (såsom sprogvalg). Disse kan derefter bruges til at give dig en oplevelse, der passer bedre til dine valg, og til at gøre dine besøg på hjemmesiden mere brugertilpassede.

De oplysninger, som disse cookies indsamler, kan anonymiseres, og de kan ikke spore din browsing-aktivitet på andre hjemmesider.

Kategori 4: Sociale mediecookies

Vores hjemmeside indeholder knapper, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse til tredjeparts sociale medienetværk via Facebook, Twitter og Linkedin.

Når du giver dit samtykke til, at vi sender dine personoplysninger til disse enheder, eller når du klikker på disse forbindelsesknapper, accepterer du, at din enhed tilgår de respektive hjemmesider og enhedsoplysninger, og at andre oplysninger om dit besøg vil blive sendt til det relevante sociale netværk for at levere målingstjenester, målrette annoncer og som ellers angivet i deres databeskyttelsespolitik (sammen med oplysninger om rettighederne til og mulighederne for at beskytte dit privatliv).

Disse er tilgængelige på følgende adresser:

http://www.facebook.com/policy.php;

https://help.twitter.com/en/safety-and-security/data-through-partnerships;

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vi er ikke ansvarlige for deres efterfølgende brug af dine personoplysninger eller eventuelle personoplysninger, som du tilvejebringer for dem, når du forlader vores hjemmeside.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret med hensyn til de personoplysninger, der deles med en tredjeparts sociale mediewebsted, kan du enten kontakte os på EUprivacy@tevaeu.com, Linkedin, Twitter eller Facebook, som angivet i deres databeskyttelsespolitik.

For at trække dit samtykke tilbage, bedes du følge linket for at administrere dine cookie-præferencer.

Kategori 5: Annonceringscookies:

Disse cookies bruges til at levere annoncer, der er mere relevante for dig og dine interesser. De bruges også til at begrænse det antal gange, du ser en annonce, samt hjælpe med at måle effektiviteten af annonceringskampagner. De placeres normalt af annonceringsnetværk med vores tilladelse. De husker, at du har besøgt hjemmesiden, og disse oplysninger deles med andre organisationer, såsom annoncører.

Opbevaringsperioden:

Hvor vi placerer cookies direkte, opbevarer vi typisk oplysninger indsamlet fra cookies i højst 6 måneder.

Brug af web-beacons

Nogle sider på vores hjemmeside og e-mails, som vi sender, kan indeholde elektroniske billeder kendt som web-beacons (undertiden kaldet klare GIF'er), der giver os mulighed for at tælle brugere, der har besøgt disse sider eller læst vores e-mails.

Web-beacons indsamler kun begrænsede oplysninger, der omfatter et cookie-nummer, klokkeslæt og dato for en sidevisning, og en beskrivelse af den side, hvor den pågældende web-beacon befinder sig. Disse beacons indeholder ikke personoplysninger og bruges kun til at spore effektiviteten af en bestemt kampagne.

Sådan opbevarer vi dine oplysninger

Hvis vi har en kontrakt med dig, vil dine personoplysninger blive opbevaret under hele kontraktens varighed og i en passende varighed efter kontraktens ophør i dit land for at beskytte os mod eventuelle retskrav. Ellers vil dine oplysninger blive opbevaret i to år, eller i en periode som med rimelighed er nødvendig til de formål, der er angivet ovenfor, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For yderligere oplysninger om din specifikke situation, bedes du kontakte EUPrivacy@tevaeu.com Fortrolighed og sikkerhed af dine personoplysninger.

Teva opretholder dataintegritet ved at bruge relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og/eller mod utilsigtet tab, videregivelse, adgang eller utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse eller misbrug af personoplysninger.

Tevas medarbejdere og databehandlere, som handler på vegne af og i henhold til Tevas anvisninger, er kontraktligt forpligtede til udelukkende at bruge disse oplysninger til formål forbundet med opfyldelsen af deres kontraktlige forpligtelser og er derfor forpligtede til at holde dine personoplysninger fortrolige. 

Dine rettigheder – kun for Europa

I henhold til gældende lovgivning kan du være berettiget til at bede Teva om en kopi af dine oplysninger, til at berigtige dem, slette dem eller begrænse deres behandling, eller bede os om at overføre nogle af disse oplysninger til andre organisationer. Du kan også have rettigheder til at gøre indsigelse mod behandling af visse oplysninger.

Disse rettigheder kan være begrænsede i visse situationer – fx hvis vi kan påvise, at vi er juridisk forpligtede til at behandle dine personoplysninger. Som besøgende/bruger af hjemmesiden er du ikke forpligtet til at tilvejebringe dine personoplysninger, medmindre du ønsker at gøre det. Men hvis du beslutter ikke at tilvejebringe dine personoplysninger, vil vi muligvis ikke kunne udføre de aktiviteter, der er beskrevet i afsnittet "Sådan bruger vi dine oplysninger".

Når du har givet dit samtykke til behandlingen af ​​dine oplysninger, kan du trække et sådant samtykke tilbage når som helst, at det påvirker lovligheden af behandling, der blev udført baseret på samtykke før dets tilbagetrækning. Du har en absolut ret til at fravælge behandling til direkte markedsføringsformål når som helst. Du kan gøre dette ved at følge anvisningerne i meddelelsen, hvis dette er en elektronisk meddelelse eller ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger. For visse hjemmesider kan du også have mulighed for at ændre nogle markedsføringspræferencer online.

Hvis du har eventuelle bekymringer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller ønsker at udøve enhver af dine rettigheder eller ønsker at indhente andre oplysninger, såsom en kopi af en afvejningstest af legitime interesser, bedes du henvende dig til Tevas databeskyttelsesafdeling ved at kontakte os.

Hvis du bor i Europa, kan du kontakte os på EUPrivacy@tevaeu.com. For alle andre regioner, bedes du kontakte os på IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Vi håber, at vi kan besvare eventuelle spørgsmål, som du måtte have om den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Hvis du imidlertid har uløste bekymringer, er du også berettiget til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i det land, hvor du bor, arbejder eller mener, at et brud på persondatasikkerheden har fundet sted.

Internationale overførsler

Teva driver virksomhed internationalt og overfører dine oplysninger til modtagerne, der er angivet i afsnittet "Deling af dine personoplysninger", i lande uden for dit eget land og uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder til Israel og USA.

Ved overførsel af dine oplysninger til Israel påberåber Teva sig Europa-Kommissionens afgørelse om tilstrækkelighed med hensyn til overførsel af oplysninger fra Den Europæiske Union (EU) til Israel. Ved overførsel til USA benytter Teva sig af Teva Pharmaceutical USA Ltd.'s Privacy Shield-certificering. Ved overførsel til andre lande uden for EØS påberåber Teva sig generelt EU-Kommissionens godkendte standardkontraktbestemmelser.

Oplysninger om den relevante mekanisme kan rekvireres efter anmodning herom til EUprivacy@tevaeu.com.

Ændringer af denne erklæring

Denne erklæring kan ændres fra tid til anden. Teva slår en opdateret version af erklæringen op på denne side og kan ellers kommunikere ændringer efter behov.

Opdateret: December 2019