Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") drives af Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ("Teva") og deres datterselskaber. Du kan se en liste over alle Tevas datterselskaber på følgende hjemmeside: http://www.tevapharm.com. I denne fortrolighedserklæring henvises der til Teva som "vi", "os" og "vores".

Omfanget af denne fortrolighedserklæring

Denne fortrolighedserklæring gælder for persondata, vi indhenter gennem hjemmesiden. Den beskriver, hvordan vi bruger dine data og dine databeskyttelsesrettigheder, herunder ret til at modsætte dig noget af den behandling, som vi udfører. Flere oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du kan udøve dem, findes i afsnittet "Sådan gemmer vi dine oplysninger og dine rettigheder".

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, som vi ikke har nogen kontrol over. Teva er ikke ansvarlig for fortrolighedspolitik eller praksis på andre hjemmesider. Vi kan også linke til andre hjemmesider, der drives af Teva eller Tevas tilknyttede selskaber, der opererer under separat fortrolighedspolitik. Hvis du tilgår disse hjemmesider via vores hjemmeside, bør du gennemgå fortrolighedspolitikken for disse hjemmesider, så du kan forstå, hvordan de indsamler, bruger og deler dine oplysninger.

Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi behandler de persondata, vi indsamler, til følgende formål:

 • Med dit samtykke for at:
  • Give dig oplysninger om Tevas forretningsmæssige aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser
  • Svare på dine forespørgsler eller anden korrespondance, du har indsendt via hjemmesiden
  • Placere cookies og tilsvarende teknologier som beskrevet nedenstående
  • Give os mulighed for at forfølge vores legitime forretningsmæssige interesser, navnlig i henseende til at:
   • Analysere brugen af vores hjemmeside for løbende at forbedre indholdet og måle ydelse
   • Optimere og skræddersy brugen af vores hjemmeside og vores kommunikation til dig
   • Opfylde juridiske, tilsyns-, lægemiddelovervågnings- og overensstemmelseskrav især for at kunne besvare anmodninger om oplysninger fra offentlige myndigheder.

Deling af dine persondata

Teva kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere (i alle tilfælde, når det er nødvendigt for at opfylde deres funktioner):

 • Vores personale (herunder medarbejdere og eksterne konsulenter), professionelle rådgivere og agenter
 • Andre funktioner og selskaber i Teva-koncernen på verdensplan
 • Tredjeparts serviceudbydere, som behandler dine personoplysninger på vegne af Teva, og som er bundet af kontraktlige forpligtelser til at hemmeligholde dine persondata og foretage passende sikring
 • Købere eller mulige købere af hele eller en del af Tevas forretning (og deres professionelle rådgivere)

Offentlige myndigheder, tilsynsorganer og retshåndhævelsespersonale, hvis det kræves til de ovenstående formål, og hvis det er pålagt ved lov, eller hvis det kræves for retlig beskyttelse af vores legitime interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Cookies og dermed forbundne sporingsteknologier

Brug af cookies på hjemmesiden

Teva bruger cookies til at indsamle oplysninger om dig og gemme dine online præferencer. Cookies er tekstfiler, der indeholder små mængder af oplysninger, der hentes til enheden, når du besøger en hjemmeside. Cookies sendes derefter tilbage til hjemmesiden, når du vender tilbage til den. Dette er nyttigt, fordi det giver mulighed for, at hjemmesiden kan genkende enheden. Få mere at vide om cookies ved at besøge www.allaboutcookies.org

Teva bruger følgende kategorier af cookies på hjemmesiden:

Kategori 1: Strengt nødvendige cookies

Disse cookies er afgørende for, at du kan flytte rundt på hjemmesiden og bruge dens funktioner. Uden disse cookies kan de tjenester, du har anmodet om (f.eks. at huske dine login-oplysninger) ikke udføres.

Kategori 2: Ydelsescookies

Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan folk bruger hjemmesiden. For eksempel bruger Teva disse cookies til at hjælpe os med at forstå, hvordan kunder ankommer til stedet, browser eller bruger hjemmesiden og fremhæver områder, hvor vi kan foretage forbedringer såsom navigation, brugeroplevelse og markedsføringskampagner. Alle oplysninger, som disse cookies indsamler, er aggregerede og derfor anonyme. De bruges kun til at forbedre, hvordan hjemmesiden fungerer.

Kategori 3: Funktionscookies

Disse cookies husker valg, du foretager (som valg af sprog). Disse kan derefter bruges til at give dig en oplevelse, der er mere passende til dine valg og gøre dit besøg på hjemmesiden mere skræddersyet. De oplysninger, disse cookies indsamler, kan blive anonymiseret, og de kan ikke spore din browsingaktivitet på andre hjemmesider.

Hvis du ønsker at slette cookies, der allerede findes på computeren, henvises der til hjælp- og støtteområdet på din internetbrowser for at få instruktioner om, hvordan man finder den fil eller mappe, der gemmer cookies.

Information om sletning eller kontrol af cookies er også tilgængelig på www.allaboutcookies.org. Bemærk, at ved at slette vores cookies (eller deaktivere fremtidige cookies) kan du muligvis ikke få adgang til visse områder eller funktioner på hjemmesiden.

Brug af web-beacons

Nogle sider på vores hjemmeside og e-mails, som vi evt. sender, kan indeholde elektroniske billeder kendt som web-beacons (også kendt som transparente gif-filer), der tillader os at tælle de brugere, der har besøgt disse sider, eller læse vores e-mails. Web-beacons indsamler kun begrænsede oplysninger, der omfatter et cookienummer, tid og dato for en sidevisning, og en beskrivelse af siden, hvor web-beacons er placeret. Disse beacons medfører ikke nogen personlige data og bruges kun til at spore effektiviteten af en bestemt kampagne.

Sådan gemmer vi dine oplysninger og dine rettigheder

Vi bevarer alle de oplysninger, vi indsamler, om din interaktion med Teva. Dine oplysninger vil blive gemt i to år, eller som det med rimelighed er nødvendigt for de formål, der er anført ovenfor og i overensstemmelse med gældende love.

Du kan være berettiget iht. gældende lov til at bede Teva om en kopi af dine oplysninger, rette dem, slette dem eller begrænse behandling af dem eller bede os om at overføre nogle af disse oplysninger til andre organisationer. Du kan også være berettiget til at gøre indsigelse mod nogle former for behandling. Disse rettigheder kan være begrænset i nogle situationer – for eksempel, hvor vi kan påvise, at vi har et juridisk krav om at kunne behandle dine persondata.

Hvor du har givet samtykke til behandling af dataene, kan du tilbagekalde samtykket til enhver tid.

For at udøve nogen af dine rettigheder i forhold til dine persondata bedes du kontakte os. Hvis du bor i Europa, så kontakt os på EUPrivacy@tevaeu.com. For Tyskland, kontakt datenschutz@teva.de For alle andre regioner kontakt os på IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Vi håber, at vi kan opfylde eventuelle forespørgsler, du måtte have om den måde, hvorpå vi behandler dine persondata. Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine persondata, kan du komme i kontakt med Tevas Databeskyttelseskontor ved at kontakte os. Hvis du bor i Europa, kan du kontakte os på EUPrivacy@tevaeu.com. Men hvis du har uløste problemer, har du også ret til at klage til databeskyttelsesmyndigheden på det sted, hvor du bor eller arbejder, eller hvis du mener, at der er forekommet et brud på databeskyttelsen.

Internationale overførsler

Teva opererer internationalt og vil overføre dine oplysninger til lande uden for dit eget land og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder Israel og USA. Ved overførsel af dine oplysninger til Israel baserer Teva sig på EU-Kommissionens tilstrækkelighedsbeslutning med hensyn til overførsel af data fra EU til Israel. Ved overførsel til USA bruger Teva Teva Pharmaceutical USA Ltd's Privacy Shield-certificering. Ved overførsel til andre lande uden for EØS baserer Teva sig generelt på de af EU-Kommissionen godkendte standardkontraktbestemmelser. Information om den relevante mekanisme fremsendes efter anmodning til EUprivacy@tevaEU.com.

Ændringer til denne Fortrolighedserklæring

Hvis vores fortrolighedspolitik bliver ændret på nogen måde, vil Teva placere en opdateret version af politikken på denne side. Regelmæssig gennemgang af denne side sikrer, at du altid er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan Teva bruger dem, og under hvilke omstændigheder, hvis nogen, vi vil dele dem med andre parter.

Ikrafttrædelse: 25 maj 2018