Forbedring af sundhed, og få mennesker til at føle sig bedre tilpas

Dette er vores formål og drivkraft. Det giver mening til alt, hvad vi gør, og det er grunden til, at vi kommer på arbejde hver morgen. Det drejer sig om os, menneskerne hos Teva, som anvender vores engagement, evner og færdigheder, samt vores passion og menneskelige omsorg til at gøre dagene bedre og skabe bedre sundhed for millioner af mennesker over hele verden. Vores værdier guider os for at sikre, at vores patienter, kunder, kolleger og samfund er i centrum for enhver beslutning, vi tager.

 

Getting it done together

AT GØRE DET SAMMEN  

Vi er aktive. Vi værdsætter handling. Vi bliver aktive, når vi har deadlines, der skal overholdes og udfordringer, der skal løses. Når vi kombinerer denne beslutsomhed og "vi kan" fremgangsmåden med større samarbejde, planlægning og tilpasning, aktiverer vi "styrken ved samarbejde”. På denne måde arbejder vi mere effektivt, skaber bedre løsninger sammen og opnår ting sammen, som vi aldrig troede muligt. Det er på den måde, at vi samarbejder hos Teva.

Leading the way 

VI VISER VEJEN FREM

Vi elsker at være på førstepladsen. Vi elsker det, når vi fører an og former branchen. Denne fighterånd er det, der gør os til Teva. Vi tør være anderledes for at kunne være på forkant med et konstant omskifteligt miljø. Vi har modet til at holde vores sind åbent, at række hånden frem, at stille spørgsmål, at finde muligheder i uventede situationer og udnytte dem. Vi skal fortsat være sulten efter viden, eksperimentere, nyskabe og være udholdende og kunne tilpasse os til forandringer. Vi træffer de beslutninger, der kræves for at fremme vores virksomhed, og vi udfører dem med fokus og beslutsomhed. Det er, hvad vi kalder lederskab.

Creativity where it matters 

KREATIVITET, HVOR DET ER AFGØRENDE  

Vi er fantasifulde og opfindsomme, stræber efter at anvende vores kreativitet, hvor det betyder mest: hvor vi kan forbedre sundhed og få mennesker til at føle sig bedre tilpas. Mens vi aldrig er kreative, når det kommer til overholdelse af regler eller til sikkerheden og kvaliteten af vores produkter, er vi på udkig efter originale og bedre måder at udmærke os på og opdage løsninger på nuværende og fremtidige problemer. Vi presser os selv for at sætte målet højere og skabe bæredygtige værdier på en differentieret måde.

Caring 

OMSORG

Vi nærer omsorg. Vi interesserer os for bæredygtig sundhedspleje. Vi interesserer os for vores patienter, de lokalsamfund vi er i berøring med, og den planet, vi bor på. Vi interesserer os for Tevas ansatte over hele verden. Det starter med os selv: Vi er opmærksomme og hensynsfulde over for de, der er omkring os, og vi tager os af hinanden. Vi stræber efter at blive ægte partnere i tillids-baserede relationer. Ved at gøre, hvad der er rigtigt, viser vi omsorg og opnår respekt.

Making our families proud 

AT GØRE VORES FAMILIER STOLTE 

Vi er stolte over at arbejde i en virksomhed, der forbedrer sundhed og bidrager til befolkningens velfærd. Hver eneste dag gør vi en forskel i menneskers liv over hele verden. Vi har et ansvar for at bære denne arv og at anvende de højeste etiske og moralske standarder i forbindelse med alt, hvad vi gør. Og sidst på dagen, når vi går hjem og fortæller vores familier om vores handlinger og beslutninger, ved vi, de kan være stolte af os - og af Teva. Hos Teva gør vi vores familier stolte ved at handle med integritet og ærlighed.