Haiti Earthquake Relief Effort

Støtte til patientforeninger

Her finder du en oversigt over de patientforeninger som Teva Denmark A/S har støttet.

Scleroseinfo

Samarbejdsprojektets navn
Patientmøder m. foredrag, Aarhus og København

Parterne
Scleroseinfo, Teva Denmark A/S

Projekttype
Afholdelse af to patientmøder med foredrag af Arne Nielsson og Signe Wenneberg i hhv. Aarhus og København.

Formål
At give scleroseramte og deres pårørende positivt input til hverdagen samt værktøjer til at mestre hverdagens udfordringer.

Parternes rolle i projektet
Scleroseinfo: Arrangør af program såvel som afvikling af arrangementet

Teva Denmark A/S: Økonomisk støtte i form af sponsorat  

Tidsramme
25-26 sep 2013

Beløb
138.000 DKK til afholdelse af udgifter til lokaleleje, foredragsholdere inkl transport, kaffe, vand samt let forplejning.

Eventuel ikke-finansiel støtte
Ingen

Astma- Allergi Danmark

2015-2016

Samarbejdsprojektets navn
Astmaskoler for voksne

Parterne (lægemiddelvirksomheder, organisationer og evt. tredjepart)
Aftalen er indgået mellem Astma-Allergi Danmark og Teva Denmark A/S

Projekttype
Der afholdes 8 astmaskoler i henholdsvis: København, Kalundborg, Nykøbing Falster, Ringsted, Odense, Århus, Esbjerg og Aalborg. Astmaskoler er et tilbud til voksne med astma og deres pårørende. Kurset er for både medlemmer og ikke-medlemmer af Astma-Allergi Danmark.

Formål
Formålet med Astmaskoler og aftalen er at give voksne med astma en viden om sygdommen samt udveksle erfaringer. Undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for forskningsresultater og behandlingsprincipper og varetages af specialister indenfor lungemedicin: Vibeke Backer og Linda Rasmussen fra BBH.

Parternes rolle i projektet
Astma-Allergi Danmark: Organisere, arrangere og invitere til møderne.

Teva Denmark A/S: Hjælper til med at have informationsmateriale med ud til landets praktiserende læger, apoteker og sygehuse.

Tidsramme
August 2015 til medio 2016.

Beløb (og hvad det skal bruges til)
Den økonomiske støtte, Teva Denmark A/S yder, er 350.000  kr,-. Støtten skal bruges til: Honorar, kursusledelse, lokaleleje, transport, forplejning, overnatning samt materialer.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte (ikke-finansiel støtte af betydeligt omfang, som ikke kan opgøres med en meningsfuld finansiel værdi, skal indeholde en beskrivelse, som klart redegør for den ikke-monetære fordel, som organisationen modtager).

”Knowhow” til udarbejdelse af materiale.
 
2017

Samarbejdsprojektets navn
Astmaskoler for voksne 2017

Parterne
Aftalen er indgået mellem Astma-Allergi Danmark og Teva Denmark A/S

Projekttype
Der afholdes 4 astmaskoler i henholdsvis: Roskilde, Odense, Vejle og Viborg. Astmaskoler er et tilbud til voksne med astma og deres pårørende. Kurset er for både medlemmer og ikke-medlemmer af Astma-Allergi Danmark.

Formål
Formålet med Astmaskoler og aftalen er at give voksne med astma en viden om sygdommen samt udveksle erfaringer. Undervisningen er baseret på den nyeste viden inden for forskningsresultater og behandlingsprincipper og varetages af specialister indenfor lungemedicin: Vibeke Backer og Linda Rasmussen fra BBH.

Parternes rolle i projektet
•   Astma-Allergi Danmark: Organisere, arrangere og invitere til møderne.
•    Teva Denmark A/S: Hjælper til med at have informationsmateriale med ud til landets praktiserende læger, apoteker og sygehuse.

Tidsramme for projektet.
November 2016 til ultimo 2017.

Beløb (og hvad den skal bruges til)
Den økonomiske støtte, Teva Denmark A/S yder, er 120.000  kr,-. Støtten skal bruges til: Honorar, kursusledelse, lokaleleje, transport, forplejning, overnatning samt materialer.

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte (ikke-finansiel støtte af betydeligt omfang, som ikke kan opgøres med en meningsfuld finansiel værdi, skal indeholde en beskrivelse, som klart redegør for den ikke-monetære fordel, som organisationen modtager).

”Knowhow” til udarbejdelse af materiale.


Scleroseforeningen

2016

Samarbejdsprojektets navn
Debatmøde "Etisk prioritering i sundhedsvæsnet" - Folkemødet 2016

Parterne
Scleroseforeningen, LEAD Agency, Teva Denmark A/S, Genzyme Danmark.

Projekttype
Afholdelse af debatmøde ifm Folkemødet 2016

Formål
Stadig flere danskere lever med kroniske sygdomme, herunder sclerose. Lægevidenskabelig forskning har forøget mulighederne for sygdomsbehandling og det sætter økonomien under pres. Derfor er omdrejningspunktet for en prioriteringsdiskussion ofte det økonomiske hensyn til, at alle ikke kan få alting til alle tider. På den anden side er det lige så unuancerede synspunkt, der lukker øjnene for at prioritering altid vil være nødvendigt.

Denne debat vil udfordre de traditionelle måder at tale om prioritering på, som et rent samfundsøkonomisk hensyn på den ene side og på den anden side den opfattelsen af, at alle skal have den bedste behandling uanset prisen.

Parternes rolle i projektet
Scleroseforeningen: Arrangør og medfinansiering

LEAD Agency: Facilitator

Teva Denmark A/S: Økonomisk støtte i form af sponsorat

Genzyme Danmark: Økonomisk støtte i form af sponsorat    

Tidsramme
17. Juni 2016

Beløb
48.000 DKK til afholdelse af debatmødet samt omkostninger forbundet til facilitering.

Eventuel ikke-finansiel støtte
Ingen

 

Samarbejdsprojektets navn
Patienters præferencer for medicingivning.
Hvilken betydning tillægger mennesker med sclerose forhold omkring Multipel Sclerose-medicin?

Parterne
Scleroseforeningen, KORA, Teva Denmark A/S, Genzyme Danmark, Roche, Biogen.

Projekttype
Rammeanalyse, spørgeskemaundersøgelse og analyse samt afrapportering.

Formål
Tilvejebringelse af viden af god, videnskabelig kvalitet vedr. sclerosepatienters behandlings-præferencer herunder:
-  en struktureret indsamling af mennesker med scleroses præferencer i forhold til at tage Multipel Sclerose-medicin
-  en samlet vurdering af, hvilken betydning patienter tillægger forskellige forhold omkring deres MS-medicin.

Ovenstående skal danne grundlag for anbefalinger vedrørende mennesker med scleroses erfaringer
og præferencer omkring MS-medicin. Desuden vil det sekundært, på baggrund af studiet, være muligt at generere erfaringer vedrørende inddragelse af patienters præferencer
og erfaringer i vurderinger af medicin.

Parternes rolle i projektet
Scleroseforeningen: Projektansvarlig og opdragsgiver

KORA: Gennemførelse af undersøgelse

Teva Denmark A/S, Genzyme Danmark, Roche, Biogen: Økonomisk støtte  

Tidsramme
2016-2017 (medio)

Beløb
50.000 DKK

Eventuel ikke-finansiel støtte
Ingen