Proizvodi

 

 Originale lægemidler

 

Tevas originale lægemidler gør en forskel for mennesker. Vi udnytter stordriftsfordele, vores videnskabelige ressourcer og globale lederskab til at udvikle og producere lægemidler, der er skræddersyede til patienternes behov. Vi efterlever de højeste kvalitetsstandarder for at sikre vores kunders livskvalitet. I takt med at fremstillingen af vores originale lægemidler vokser, forsætter vi med at udforske nye områder for at finde nye lægemidler, der kan forbedre menneskers livskvalitet. 


CNSCentralnervesystemet (CNS) 
Tevas CNS-lægemidler omfatter behandling mod attakvis multipel sclerose.
 
 
 

 

ResipiratoryRespiratorisk
Tevas lægemidler til mennesker med åndedrætslidelser er designet til at imødekomme patienternes præferencer og gøre behandlingen mere brugervenlig. 
 

 

CNSSmertebehandling
Tevas lægemidler inden for behandling af smerter  omfatter behandlinger for gennembrudssmerter hos opioid-tolerante voksne patienter med cancer. 
                                                 

 

CNSOnkologi
Teva er dybt engageret i at forbedre livet for mennesker med kræft via en portefølje af markedsførte lægemidler samt fortsat investering i udviklingen af nye kræftbehandlinger.
                                                  
CNSWomen's Health 
Tevas produktportefølje indenfor Women's Health forkuserer primært på fertilitetsbehandling.
 
 
 
 
 

 Generisk medicin - Spørgsmål og svar

 

Hvorfor er Teva globalt førende inden for generiske lægemidler?

Siden grundlæggelsen og i mere end hundrede år har Teva Pharmaceutical Industries Ltd. stræbt efter det samme mål, nemlig at gøre kvalitetsprodukter tilgængelige for flere mennesker og patienter i hele verden. Omfanget af vores aktiviteter, vores exceptionelle knowhow og dybe indsigt i lægemiddelbranchen gør os til verdens førende virksomhed inden for generiske lægemidler. Teva er den første til at markedsføre de sidste nye lægemidler, introducere de mest avancerede doseringsmetoder, og den bedste til at overholde de højeste kvalitetsstandarder og tilbyde de mest konkurrencedygtige priser.

1/9

Er generiske lægemidler sikre?

Et generisk lægemiddel er bioækvivalent til det originale  lægemiddel og overholder de samme kvalitetsstandarder. Den aktive ingrediens, indhold, dosering og brug af et generisk lægemiddel svarer til brugen af et innovativt lægemiddel. Generiske lægemidler er i bund og grund de samme som de originale lægemidler men til en lavere pris.

2/9

Hvad betyder bioækvivalens?

Bioækvivalens betyder, at to produkters virkning med hensyn til såvel effekt som bivirkninger er stort set ens. Undersøgelse af bioækvivalens er et myndighedskrav, som foretages på alle generiske lægemidler for at sikre deres effekt og sikkerhed.
 

3/9

Hvordan kan man sikre, at det generiske lægemiddel er sikkert efter kun at have gennemført forsøg med et begrænset antal patienter?

Det generiske produkts aktive indholdsstof (API) er identisk med det originale  lægemiddels, dets renhedsprofil er omtrent den samme, og det anses for at være bioækvivalent, således at sikkerhed og effekt kan sammenlignes.

4/9

Hvorfor er generiske lægemidler billigere?

Producenter af generiske lægemidler skal ikke gennemføre lange og dyre toksikologiske og kliniske studier, og derfor kan de tilbyde deres produkter til offentligheden til en væsentligt lavere pris.

5/9

Har alle lægemidler en generisk ækvivalent?

Så længe lægemidlet er beskyttet af patenter, kan et generisk alternativ ikke lanceres. Somme tider godkendes en generisk version i et eller flere lande, mens det ikke kan fås i andre. Med den voksende interesse for generiske produkter udvikles der imidlertid ofte flere generiske versioner af et innovativt lægemiddel omkring det tidspunkt, hvor patentet udløber.
Ikke desto mindre er der i nogle tilfælde ikke noget generisk alternativ, selv efter at et patent er udløbet. Det kan være på grund af omkostninger i tilfælde, hvor lægemidler er udviklet til begrænset brug eller kræver komplekse produktionsprocesser.

6/9

Ligner det generiske lægemiddel den originale produkt?

Somme tider har den generiske version af et lægemiddel en anden farve eller form end originalen, men det påvirker ikke lægemidlets egenskaber.

7/9

Hvorfor hedder generiske lægemidler noget andet end de originale lægemidler?

Myndighederne kræver, at generiske lægemidler får et andet navn end det originale lægemiddel for at undgå misforståelser. Det generiske navn på et lægemiddel er typisk baseret på navnet på dets aktive indholdsstoffer, mens de navne, de originale lægemidler får, er baseret på markedsføring. 

8/9

Hvad er generiske lægemidler?

Generiske lægemidler tilbyder et behandlingsalternativ til innovative lægemidler. De indeholder de samme aktive indholdsstoffer som det innovative lægemiddel og findes i samme styrker og doseringsformer.

9/9