Lines of Operations

Aktiviteter
innovative

Et nyt lægemiddels livscyklus

Teva har det som sit erklærede mål at udnytte sine enestående videnskabelige ressourcer, sin globale position og sin størrelse til at udvikle nye produkter, som vil gøre en reel forskel i menneskers liv.

I gennemsnit screenes 5.000 til 10.000 stoffer for at finde et nyt organisk molekyle, et peptid eller protein, som kan bruges til at behandle eller helbrede en sygdom. Det kan tage 10-15 år at udvikle et nyt lægemiddel, og omkostningerne kan nå op på over 1 mia. USD.

Myndighederne kræver, at nye produkter har en langt bedre effekt end allerede eksisterende produkter. Som en direkte følge heraf stiger udviklingsomkostningerne, og samtidig øges udviklingstiden.

Opdagelse/
Forskning

Et nyt lægemiddel opstår, når man har fundet et nyt organisk stof, og når den efterfølgende forskning har vist, at det er muligt at behandle eller helbrede sygdommen.

Læs mere »

Chemistry
and
Manufacturing
Controls
(CMC)
Development

Chemistry and Manufacturing Controls (CMC) sikrer, at hvert element i et klinisk forsøg kontrolleres og vurderes for at undgå fejl.

Læs mere »

Prækliniske
Studier

Når der er fundet en eller flere lægemiddel-
kandidater, gennemtester forskerne dem for at undersøge om de er sikre nok til at gå videre i processen og blive testet på mennesker.

Læs mere »

Kliniske Studier

Kliniske studier gennemføres i tre faser, hvor hver enkelt fase behandler forskellige spørgsmål og afgør, om forsøget kan fortsætte til

Læs mere »

Godkendelse
og
Markedsføring

Myndigheder-
ne gennemgår materialet og når frem til en endelig afgørelse. Efter godkendelse kan markeds-
føringen igangsættes.

Læs mere »

Produktion
og
Distribution

Produktionen igangsættes efter GPP-reglerne (God Produktions-
praksis), og når produktionen er afsluttet, lanceres det nye lægemiddel

Læs mere »

Overvågning
efter
Markedsføring
Fase 4

Teva gennemfører løbende overvågning af de nye lægemidlers sikkerhed og bivirkninger for at værne om brugernes og patienter-
nes helbred.

Læs mere »

generic

Udvikling af generiske lægemidler - hvordan gør man?

Teva er globalt førende inden for generiske lægemidler og har en af de bredeste produktporteføljer i branchen.

Teva råder over: 54 produktionsanlæg; 21 API produktionsanlæg; Cirka 149 produktansøgninger der afventer endelig godkendelse fra FDA; Cirka 62 verserende førstegangsansøgninger i USA; 1.103 godkendelser af generiske produkter i Europa pr. december 2012; Over 2.100 verserende ansøgninger om markedsføringsgodkendelse i 30 lande i Europa.

Teva stræber efter at gå forrest i markedsføringen af generiske lægemidler af høj kvalitet til en rimelig pris. Hvordan gør vi det?

Udvælgelse og
Forberedelse

Der tages mange faktorer i betragtning, når der skal udvikles et generisk læge-
middel.

Læs mere »

Generisk R&D

Teva har læge-
middelindustriens største R&D-team til udvikling af gene-
riske lægemidler.

Læs mere »

Bioækvivalens

Ved bioækvivalens forstås, at det generiske lægemiddel optages i samme mængde og med samme hastighed samt opnår samme maksimale plasmakoncentra-
tion som original-
lægemidlet.

Læs mere »

Godkendelse

En markedsførings-
tilladelse fra myndighederne bekræfter, at det generiske lægemiddel er af høj kvalitet, og at det er sikkert og effektivt.

Læs mere »

Produktion og
Distribution

Tevas omfattende distributionskæde lever op til de strammeste tidsfrister og sørger for, at de generiske produkter leveres til tiden.

Læs mere »