Lines of Operation

Safety and Pharmacovigilance

Fokus på patientsikkerhed

Teva tager alle forholdsregler for at sikre sine produkters sikkerhed.

Tevas datafortrolighedspolitik

PhV Data Privacy Policy - v. - JUN-2017 _FINALPhV Data Privacy Policy - v. - JUN-2017 _FINAL

Patientsikkerhed er ét af Tevas væsentligste fokusområder. Al Tevas medicin gennemgår sikkerhedsovervågning og evalueringsprocesser på hvert stadie af produkternes livscyklus. Vi går ind for absolut gennemsigtighed med hensyn til fordele og risici ved vores medicin, og vi arbejder i henhold til forskrifter fra sundhedsmyndighederne i hele verden.

Selvom Teva tager alle forholdsregler for at sørge for produktsikkerhed, kan ethvert lægemiddel, uanset hvor sikkert og effektivt de er, somme tider give uforudsete bivirkninger, og det er vigtigt for læger og patienter at holde sig orienterede og være opmærksomme. Fordelene ved lægemidlet skal vejes op mod de mulige risici, og beslutningen om at udskrive en medicin skal være baseret på patienternes sundhedsmæssige behov og præferencer.

Vores pharmacovigilance-team

Tevas pharmacovigilance-team har ansvaret for at overvåge, identificere, analysere og rapportere potentielle sikkerhedsrisici. Derudover: 
 • har de en aktiv rolle i de kliniske studier og overvåger medicinens sikkerhed ved klinisk brug ved at indsamle information om bivirkninger
 • har de en avanceret evidens-database
 • gennemgår de patientindberettede bivirkninger
 • bruger de avancerede systemer, computeranalyse og kliniske rapporter ved vurderingen af nye risici, der kunne tænkes at opstå, når lægemidlet er markedsført
 • kontrolleres de løbende af myndighederne
 • indgår de samarbejde med eksterne rådgivere til understøttelse af patientsikkerheden
 • deltager de i observationsforsøg

Sådan indsamler vi sikkerhedsdata

Når et lægemiddel er frigivet, kan læger, patienter, sundhedsfagligt og andet plejepersonale rapportere bivirkninger og problemer med sikkerhed.  De kan enten rapporteres til Teva direkte eller til de lokale myndigheder.
Derudover deltager Teva aktivt i indsamlingen af sikkerhedsdata:
 
 • Signaldetektion- en regelmæssig gennemgang, hvor hvert produkts profil analyseres og evalueres for at identificere et muligt sikkerhedsproblem
 • 0,5-3 års sikkerhedsrapport – en omfattende rapport indeholdende sikkerhedsdata og en analyse, der indsendes til myndighederne
 • Risikostyringsplan – baseret på et specifikt produkts sikkerhedsprofil foreslår Teva yderligere aktiviteter til at overvåge, minimere eller forebygge identificerede risici og bivirkninger
 • Medarbejdertræning – alle Tevas medarbejdere deltager i et pharmacovigilance-kursus for at sikre effektiv indsamling af sikkerhedsdata internt i virksomheden

Vi opfordrer patienter og plejepersonale til at kontakte os eller lægen, hvis de oplever bivirkninger, som kan være forbundet med et af vores lægemidler. Vores kontaktoplysninger står anført på indlægssedlen i lægemiddelpakningen.
 

Lægemiddelsikkerhed og dig

Lægemidler vil hjælpe dig med at få det bedre, undgå sygdom eller lindre smerte. Ved at lære mere om lægemiddelsikkerhed, fordele og bivirkninger bliver du en aktiv deltager i samtaler med det sundhedsfaglige personale.

Der er mange måder at blive en velinformeret patient på:

 • Spørg din læge, hvordan lægemidlet virker  - hvilke bivirkninger kan der opstå, kræves der opfølgning eller kontrol, og hvornår kan du forvente bedring
 • Læs indlægssedlen og følg instruktionerne - vær opmærksom på advarsler om alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger.  Bemærk instruktioner om samtidig brug af forskellig medicin og de aktiviteter, du skal undgå, når du tager medicinen. Vær opmærksom på, at bivirkninger kan give forskellige typer af ubehag uden at være direkte skadelige
 • Kend din medicin – kend navn og dosis på al den medicin, du tager og de sygdomme, den behandler
 • Husk din sygehistorie – fortæl din læge om tidligere allergier, overfølsomhed eller bivirkninger, du har oplevet
 • Følg instruktionerne på din recept om tid og dosis – rådfør dig med din læge, hvis du er i tvivl eller på anden vis er usikker med hensyn til brug af lægemidlet.
 • Hold styr på, hvordan lægemidlet påvirker din krop og almentilstand - noter eventuelle ændringer og rådfør dig med din læge